Body&Mind Facebook Body&Mind You Tube Body&Mind Instagram
BM-pilates_Headlines_1 BM-pilates_Headlines_2 BM-pilates_Headlines_3 BM-pilates_Headlines_4

STOTT PILATES® - Ispiti i sertifikati

U tekstu koji sledi navedene su osnovne informacije vezane za ispite. Svi ostali detalji vezani za ispit polaznicima će biti  objašnjeni u toku  svakog seminara. U slučaju da imate pitanja vezanih za ispit kontaktirajte naš edukacioni centar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili posetite stranicu www.stottpilates.com pod linkom Education / Exam FAQ.

 

  1. Potrebno je položiti pismeni i usmeni ispit za dobijanje STOTT PILATES® Certifikata. Ispite je moguće polagati u Body & Mind Edukacijskom Centru ili u bilo kojem STOTT-ovom edukacijskom centru u svetu. Ispite je potrebno prethodno najaviti.
  2. Ispit se mora položiti u roku od 6 meseci nakon odslušanog seminara. U slučaju da je prošlo više od 6 meseci od seminara, potrebno je odslušati određeni broj privatnih konsultacija sa IT-om. Za Mat ili Reformer ispit potreban je bar 1 sat, za Mat + Ref 1-2 sata, a za full 2-3 sata privatnih konsultacija, koji se posebno plaćaju.
  3. Moguće je polagati posebno ispite Mata ili Reformera, kombinovati  ispit Mat + Ref te full Mat + Ref + CCB (Cadillac, Chair, Barrels). Za sve navedeno moguće je polagati samo level 1 (osnovni i srednji nivo ), samo level 2 (napredni nivo ) te oba levela zajedno (level 1 i 2).
  4. Vreme trajanja i struktura praktičnog (usmenog) dela ispita su strogo određeni. Samo Mat ili Ref usmeni ispit traje 1 sat, Mat + Ref ispit traje sat i pol, dok full traje 2 sata.
  5. Svaki student mora doneti na ispit ispunjene liste opservacijskih i praktičnih sati.
  6. Rezultati ispita stižu mailom, 4-6 nedelja  od ispita, direktno  iz Toronta.
  7. U slučaju da student ponovno polaže ispit ili jedan njegov segment, isti mora polagati u roku od 6.meseci od prethodnog polaganja.


Cene ispita nisu uključene u cenu seminara.

 

Cene ispita

Level 1  
Ispit Mat 200 EUR
Ispit Ref 200 EUR
Ispit Mat + Ref zajedno 230 EUR
   
Level 2  
Ispit AM 140 EUR
Ispit AR 140 EUR
Ispit AM i AR 140 EUR

 

Cene privatnih konsultacijskih sati
Privatne konsultacijske sate održava Instruktor Trainer (IT), u trajanju od  60 min. Cena 1 sata je 80 EUR.
 
Sertifikat
Polaznici koji odslušaju seminar(e) i polože ispit(e), steći će znanje i titulu jedne od najpriznatijih internacionalnih Pilates škola. STOTT PILATES® certifikati međunarodno su priznati I vrednuju se u celom svijetu. Sertifikat izdaje STOTT PILATES®  iz Toronta i to za onaj deo materije koji je ispit obuhvatao.
Svaki STOTT PILATES® Sertifikovan  Instruktor ima legitimitet u vođenju Pilates treninga, stiče niz prava i pogodnosti matične škole, ali i mogućnost zaposlenja u struci, u celom svetu.

 

Body&Minde

STUDIO INFO

Radno vreme
Ponedeljak-petak: 07h-21h
Subota: 08h-14h
Nedelja po dogovoru
M: +381 653126699
E: bodyandmindbeograd@gmail.com
A: VLADIMIRA POPOVICA 6, Mezanin B39
NBGP - GENEX APARTMANI, Beograd

PROGRAMI

Stott Pilates® Reformer

EDUKACIJA

Stott pilates® seminari
Progressive® seminari
Body&Mind Facebook Body&Mind You Tube Body&Mind Instagram
All Rights Reserved. | Copyright © 2013. B&M Pilates STUDIO | Uslovi korišćenja