Body&Mind Facebook Body&Mind You Tube Body&Mind Instagram
BM-pilates_Headlines_1 BM-pilates_Headlines_2 BM-pilates_Headlines_3 BM-pilates_Headlines_4

STOTT PILATES® - Sertifikacioni programi

 

STOTT PILATES® SEMINAR PRVOG NIVOA: INTENSIVE MAT PLUS (IMP)
 

15.09.-18.09.2014. IMP / Intensive Mat Plus

 

STOTT PILATES® SEMINAR PRVOG NIVOA: INTENSIVE REFORMER  (IR)
 
19.09.-21.09.2014. IR / Intensive REFORMER - 2. deo
 

 

STOTT PILATES - sertifikacijski programi

 

 

LEVEL 1 seminari

 

INTENSIVE MAT-PLUS - IMP

IMP certifikacijski seminar omogućuje temeljna znanja i veštine koje su potrebne za delotvorno vođenje grupnih i privatnih pilates programa. Ovaj seminar pokriva ukupni repertoar pilatesa na podlogama, osnovnog i srednjeg nivoa intenziteta (Essential, Intermediate Matwork). Ujedno se u isti integrise i rad sa malim rekvizitima kako bi  se predstavile raznovrsnije opcije temeljnih vežbi , specifične modifikacije, namenjene različitim potrebama klijenata.

 

Nastavni plan IMP seminara obuhvata:

 • Strukturu programa za personalne i grupne programe
 • Osnovni i srednji nivo pilatesa na podlogama kao i  njihovu progresiju tzv. Power Workout
 • Vežbe sa gumom (flex band), obručem (fitness circle)  kao i sa malim buretom  (arc barrel)
 • Efikasnu instruktorsku komunikaciju i obzervaciju, verbalne i takticne instrukcije i korekcije te vizualizacije, a sve kako bi se povećala delotvornost  klijenata i održala njihova motivisanost
 • Modifikacije za specifične tipove tela, postura i nivoa kondicije
 • Dodavanje dodatnih otpora sa ciljem intenziviranja vežbi
 • Teorijski i praktični prikaz posturalne analize
 • Programiranje treninga, metodika
 • 63 vežbe sa velikim brojem modifikacija i progresija
 • Detaljan opis svih početnih pozicija vežbi, celokupan prikaz kompletne kretne sekvence te njihova biomehanička analiza

 

Trajanje seminara:

Seminar pokriva 40 sati teorije i prakse, koji se održavaju u 2 nedelje ili 3 vikenda. Polaznici će ujedno morati proći 10 sati obzervacije, 30 sati fizičkog treninga te 15 sati instruktorskog rada, što ukupno pokriva 95 sati.

 

Edukacijski materijali:

IMP edukacijski materijali obuhvataju dva priručnika sa slikama kao i  detaljnim objašnjenjima svih vežbi  kao i  4 DVD naslova, od čega jedan sa gumom, a jedan sa obručem.

Matwork & Reformer Support Material Book, Mat-Plus Course Package (Comprehensive Matwork Manual, 4 DVDs: Essential, Intermediate Matwork, Sculpt & Tone, Fitness Circle Challenge).

(CECs: 4.0 STOTT PILATES®)

 

INTENSIVE REFORMER - IR
IR certifikacioni  seminar obučava instruktore kako da dizajniraju i vode  osnovni i srednji nivo pilatesa na reformer spravi, kako grupne tako i personalne treninge. Iako se IR može slušati prije IMP seminara, preporuka je da se prvo odsluša IMP .
 
Nastavni plan IR seminara obuhvata:
 • Specifičnosti korišćenja reformer sprave s ciljem povećanja stabilnosti i snage torza, jačanja periferije tela, povećanja stabilnosti i mobilnosti zglobova, balansa i koordinacije
 • Dizajniranje grupnih i individualnih treninga
 • Osnovni i srednji nivo  reformer repertoara kao i progresivni Power Workout
 • Efikasnu instruktorsku komunikaciju i obzervaciju, verbalne i taktične instrukcije , korekcije te vizualizacije, a sve kako bi se povećala delotvornost klijenata i održala njihova motivisanost
 • Modifikacije za specifične tipove tela, postura i nivoa kondicije
 • Teorijski i praktični prikaz posturalne analize
 • Programiranje treninga, metodika
 • 122 vežbe sa velikim brojem modifikacija i progresija
 • Detaljan opis svih početnih pozicija vežbi, celokupan prikaz kompletne kretne sekvence kao i njihova biomehanička analiza

 

Trajanje seminara:
Seminar se sastoji od  50 teorijskih i praktičnih nastavnih sati, koji se održavaju kroz 3 dana ili 4 vikenda. Polaznici ujedno moraju proći 10 sati obzervacije, 40 sati fizičkog treninga kao i 25 sati instruktorske prakse, što ukupno iznosi 125 sati.
 
 
Edukacijski materijali:
IR seminar obuhvata tri priručnika, od kojih  je jedan potreban i za IMP te ga nije potrebno kupiti dva puta (Matwork & Reformer Supporting Material Book). Ujedno uključuje dva DVD izdanja sa detaljnim prikazima vežbi i modifikacija.
Essential Reformer Manual, Intermediate Reformer Manual, Essential and Intermediate DVDs.
(CECs: 5.0 STOTT PILATES®)

 

Predznanje za Level 1 seminare, IMP i IR:
STOTT PILATES® škola preporučuje  da polaznici seminara poznaju osnove funkcionalne anatomije, da su pohađali minimalno 30 pilates treninga, minimalno tri godine instruktorskog iskustva (sport, fitness, ples…). Prethodno znanje i iskustvo u treningu pomoći će polaznicima u bržem savladavanju složene pilates materije, ali nisu neophodan zahtev. Tako da seminaru mogu  participirati i polaznici bez ranije navedenog iskustva, a koji će morati uložiti  više teorijskog i praktičnog učenja kako bi zadovoljili zahteve za polaganje certifikacijskog ispita.
 
 
LEVEL 2 seminari
 
ADVANCED MATWORK - AM
AM certifikacijski seminar je jednodnevni seminar u trajanju od 6 časova  edukacije . Edukacija se sastoji od  13 vežbi naprednog nivoa  pilatesa na podlogama, dodatnu razradu vežbi srednjeg nivoa  (ukupno 46 vežbi) I  nudi niz opcija za dalje  inzenziviranje vežbi, namijenjenih klijentima visokog nivoa kondicije.  Ovaj seminar nudi detaljne prikaze kretnih struktura i njihovu biomehaničku analizu .
Seminar zahteva od polaznika zavidan nivo  snage, balansa i koordinacije. Pre ovog seminara potrebno je odslušati IMP
Edukacijski materijali IMP seminara se odnose i za  AM seminar, uz dodatak Advanced Matwork Pilates DVDa.
(CECs: 0.6 STOTT PILATES®)
 
ADVANCED REFORMER - AR
AR certifikacioni seminar kroz 18 nastavnih sati tj. 3 edukacijska dana, uči kako koristiti reformer spravu i  dodatke iste  s ciljem intenziviranja treninga za visoko kondicionirane klijente (vrhunske sportiste , plesače, vežbače visokog nivoa  intenziteta). 70 vežbi naprednog programa na reformer spravi zahtjevaju visok nivo snage, stabilnosti, mobilnosti i koordinacije. Ovaj seminar nudi dodatne načine intenziviranja vežbi, detaljne prikaze kretnih struktura i njihovu biomehaničku analizu.
Pre ovog seminara potrebno je odslušati IR seminar.
Edukacijski materijali pokriveni su IR seminarom, uz dodatak jednog priručnika i DVD naslova; Advanced Reformer DVD i Advanced Reformer Manual.
(CECs: 1.8 STOTT PILATES®)

 

Edukator: MIRELA ANIĆ

Više informacija: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Body&Minde

STUDIO INFO

Radno vreme
Ponedeljak-petak: 07h-21h
Subota: 08h-14h
Nedelja po dogovoru
M: +381 653126699
E: bodyandmindbeograd@gmail.com
A: VLADIMIRA POPOVICA 6, Mezanin B39
NBGP - GENEX APARTMANI, Beograd

PROGRAMI

Stott Pilates® Reformer

EDUKACIJA

Stott pilates® seminari
Progressive® seminari
Body&Mind Facebook Body&Mind You Tube Body&Mind Instagram
All Rights Reserved. | Copyright © 2013. B&M Pilates STUDIO | Uslovi korišćenja